De gemeente Groningen organiseert de workshop “Smart Cities in een Smart Region”. Deze workshop maakt deel uit van het EDR Interreg-project “Smart Region North”.

Het thema Smart Cities was oorspronkelijk een onderwerp van snelgroeiende grote steden, maar nu is het concept van Smart Cities of Smart Regio’s ook aangekomen in Groningen en omgeving. Maatschappelijke uitdagingen zoals demografische veranderingen, de klimaatverandering en re-urbanisatie zijn nu actueel in de regio Groningen-Assen en Bremen-Oldenburg. Deze keer vraagt het om sectoroverschrijdende oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen voor een duurzame toekomst van de regio’s.

Daarom is het project Smart Regions North opgezet dat streeft naar het identificeren van intelligente oplossingen op het gebied van energie-efficiëntie, milieukwaliteit, mobiliteit & traffic control, passende infrastructuur en supply structure en dit te koppelen door middel van technologische oplossingen met behulp van informatiesystemen en het delen van gegevens; en nieuwe mogelijkheden tot samenwerking in deze onderwerpen.

De stad Groningen is geïnteresseerd in het onderwerp Smart Cities, en is daarom onderdeel van het EU-Project Smart Regions North, een grensoverschrijdend project van de steden Groningen, Assen, Bremen en Oldenburg en de Regio Groningen-Assen en de grootstedelijke regio van Bremen-Oldenburg.